GSP Centre De Negocis

Oficina Privativa Oficina Virtual Lloc Compartit Espais Comuns Altres Serveis Llistat Preus Informació

 

Principal

Llistat de Preus dels Serveis del Centre de Negocis

Actualitzats a l'1 de gener de 2.008
Tots els preus no tenen inclòs l'IVA corresponent

REGIM PREUS TOT INCLÒS (Excepte consum telefònic, fotocopies i serveis externs. Veure detalls).Tarifa de preus per ocupacions de llarga durada, o sigui de 6 mesos de ocupació mínima obligatòria.

A-  Oficines  d'Ús Privatiu (Llistat en Euros - )

Referència Oficina
Descripció del Tipus d'Oficina
Unitats disposar
Total Mensual
A-20/1 Despatx per 1 Lloc de treball i taula rodona

4

630,00
A-20/2 Despatx per 2 Llocs de treball 4 658,00
A-25/2 Despatx per 2 Llocs de treball i taula rodona 9 815,00
A-25/3 Despatx per 3 Llocs de treball 9 843,00
A-25/4 Despatx per 4 Llocs de treball 9 913,00
A-25/5 Despatx per 5 Llocs de treball 9 983,00
A-50/5 Despatx per 5 Llocs de treball i taula rodona 1 1.790,00
A-50/6 Despatx per 6 Llocs de treball 1 1.818,00
A-50/6a Despatx per 6 Llocs de treball i taula rodona 1 1.888,00
A-50/7 Despatx per 7 Llocs de treball 1 1.958,00
A-50/8 Despatx per 8 Llocs de treball 1 2.028,00
A-50/9 Despatx per 9 Llocs de treball 1 2.098,00
A-PT Lloc de treball Extra 20 70,00
A-TR Taula Rodona Extra 5 42,00
PK-D1 Abonament Diürn 8h a 20h PB 5 80,00
PK-D2 Abonament Diürn 8h a 20h P1 5 80,00
PK-N1 Abonament Nocturn 20h a 8h 5 70,00
PK-T1 Abonament 24h PB 5 100,00
PK-MG Abonament TRASTER 5 m2 5 80,00

 

B-  Oficina Oberta / Lloc de Treball Compartit

Tipus Lloc
Llocs de Treball m2 Útils Armari
Taula Rodona
Unitats Disponibles
/mes
B-1 1 15 1 - 38 250,00
B-2 2 27 2 - 15 450,00
B-3 3 40 3 - 10 650,00
B-4 4 55 4 - 9 850,00
B-AL 0 - 1 - 10 13,00
B-T 0 - 0 1 4 42,00

 

C-  Oficina Virtual

Tipus Virtual
Descripció
Disponibilitat
/mes
C-1 Domiciliació fiscal i comercial 1 a 50 78,00
C-2 Domiciliació comercial no fiscal 1 a 50 67,00
C-3 Per segones domiciliacions 1 a 50 65,00
C-4 Domiciliació Fiscal i comercial i ús sales visita* 1 a 50 135,00
C-5 Domiciliació comercial no fiscal i us sales visita* 1 a 50 125,00

* S'ha calculat un màxim de 35 h/mes de us de sales de visita. En cap cas podràn usar-se les sales de visita com a

despatx privatiu o lloc de treball personal.

 

Oficines  amb Ocupació de Curta Durada (Llistat en Euros)

Referència Oficina
Descripció
Euro/dia
Euro/semana
A-20/1 Oficina  Privativa  per 1 Lloc de treball i taula rodona 36,00 197,00
A-20/2 Oficina Privativa per 2 Llocs de treball 41,00 207,00
A-25/2 Oficina Privativa per 2 Llocs de treball i taula rodona 47,00 249,00
A-25/3 Oficina Privativa per 3 Llocs de treball 52,00 259,00
A-25/4 Oficina Privativa per 4 Llocs de treball 57,00 269,00
A-25/5 Oficina Privativa per 5 Llocs de treball 62,00 280,00
B-1 Lloc de Treball Individual 21,00 78,00
B-3 Grup de 3 Llocs de Treball 36,00 155,00
B-4 Grup de 4 Llocs de treball  52,00 186,00
B-T Taula Rodona com a Lloc de treball 16,00 52,00

S'aplicarà la tarifa semanal quan el periode de contractació sigui inferior a 6 mesos, i la tarifa diària quan el periode de contractació sigui inferior a 4 semanes.

 

DETALL DELS SERVEIS INCLOSOS CONTRACTATS:

 

Ús de l'espai específic contractat d'ús privatiu totalment moblats e instal·lats.

Ús de les zones comuns (més de 680 m² útils), totalment moblades e instal·lades.

Cada despatx disposa de línia telefònica amb extensió interior i connexió a Internet amb tarifa plana.

Cada despatx disposa de línia de TV.

Cada despatx disposa d'aparell d'aire condicionat i calefacció.

Cada despatx està moblat per a les persones que hagi estat contractat, amb el número d'aparells de telèfon, de llocs de treball, i línies de dades per a cada usuari.

Les Sales de Juntes - Conferències i de Reunions disposen de senyal TV, i Megafonia.

Cada empresa o usuari disposa d'un compte d'E-mail gratuït.

Cada empresa o usuari pot domiciliar la seva empresa o activitat en el centre de negocis.

Consums mensuals d'aigua, electricitat i connexió telefònica gratuïts.

La presència de l'empresa o usuari en l'índex del centre, situat a la recepció.

La presència d'un link de l'empresa o usuari del centre en l'apartat Clients dins la pàgina web del centre.

Servei de telefonista i recepcionista, per a la recepció de trucades, i l'atenció de visites personalitzada, des de les 8.00 h del matí a les 20.00 h de la tarda.

Servei de recollida i enviament de fax des de recepció, via e-mail les 24 hores.

Servei de recepció i enviament de correu diàriament.

Sales de visites i reunions a disposició segons la disponibilitat per ordre de reserva (4 Sales tancades - 2 de 20 m² i 2 de 32 m² - i varies zones de reunions obertes).

Servei de unes hores de disposició cada mes de la Sala de juntes - conferències, no acumulables mes a mes.

Servei de neteja de tot el centre i 2 cops per setmana a l'interior de l'oficina.

Personalització del codi d'accés al centre i als diferents serveis.

Claus i/o comandaments a distancia d'accés.

Tots els despatxos disposen de connexions a una xarxa interna amb cablejat UTP-5.

El centre de negocis, disposa d'una central telefònica digital, amb 18 línies exteriors de salt RSDI de veu, 2 per a fax, 2 per a Airtel mòbil, i 2 per a Movistar de Telefònica.

El centre té contractada la millor tarifa disponible amb Telefónica, AIRTEL, amb marcat automàtic optimitzant les despeses per l'ús telefònic.

El centre té destinades dues línies de centraleta per a connectar de mòbil a mòbil amb Airtel i Movistar, mitjançant marcat automàtic.

El centre disposa de sistema de detecció de fums, d'extinció d'incendis,  d'il·luminació d'emergència, de càmeres de vigilància, de detecció d'intrusos, d'alarmes i de connexió 24 h a central de recepció d'avisos.

Serveis comuns de neteja, manteniment, reparacions, recanvis, seguretat i contra incendis.

Assegurança de l'edifici inclosa la responsabilitat civil.

Impostos locals, despeses de comunitat, IBI.

Les despeses d'administració del propi centre.

El centre té els accessos adaptats per a persones amb minusvalues, i disposa d'ascensors interiors de comunicació.

El centre ha estat dissenyat per oferir un màxim confort, comoditat i qualitat.

Sistema de vigilancia 24 hores amb grabació.

Poliça de assegurances de contingut i responsabiitat civil inclosa fins a 4 treballadors.

 

Serveis Opcionals Disponibles per a Usuaris del Centre

Tipus Aplicable
Descripció
Euro/mes
Euro/Instal.
Euro/hora
Euro/Ut
F. factura
A, B, C Consum telefonia externa (fix i mòbils) - 70,00 s/consum** - Mensual
A, B Línia comunicacions Internet 12,00 - - - Mensual
A, B, C Servei Fotocòpies impressores B/N Intern. Per còpia en paper A3 (inclòs paper) - - - 0,10 Mensual
A, B, C Servei Fotocòpies impressores B/N Intern. Per còpia en paper A4 (inclòs paper) - - - 0,05 Mensual
A, B, C Servei Impressores color intern. Per còpia en paper A3 (inclòs paper) - - - 0,44 Mensual
A, B, C Servei Impressores color intern. Per còpia en paper A4 (inclòs paper) - - - 0,22 Mensual
A, B, C Nº telèfon directe i exclusiu, per cada usuari 16,60 70,00 s/consum** - Mensual
A, B, C Personalització nº  telèfon, per cada usuari 16,60 70,00 s/consum** - Mensual
A, B, C Servei d'ordinador PC amb video-conferència a una oficina - Consultar Consultar - Mensual
A, B, C Ús de Vídeo (Pal/Secam/NTSC/V2000) y TV - 18,00 15,55 - Mensual
A, B, C Re-enviament telefònic de  trucades i fax - - s/consum** - Mensual
A, B, C Servei d'enviament de fax per fulles - - - s/consum** Mensual
A, B, C Servei de missatgeria, correu, paqueteria - - - s/consum*** Mensual
A, B, C Servei d'aparcament visites per hora - - 1,50 - Mensual
A, B, C Ús de projector i sala de juntes-conferències - 40,00 50,00 - Mensual
A, B, C Ús del projector, saló i sala juntes-conferències - 60,00 60,00 - Mensual
A, B, C Ús projector diapositives i sala juntes-conferències - 20,00 35,00 - Mensual
A, B, C Ús projector transparències i sala juntes-conferències - 20,00 35,00 - Mensual
A, B, C Ús sala juntes-conferències (Capacitat 30) - - 30,00 - Mensual
A, B, C Ús saló i sala juntes-conferències (capacitat 50) - 20,00 35,00 - Mensual
A, B, C Ús video-conferència i sala juntes-conferències - 20,00 35,00 - Mensual
C Ús sala reunions o visites (fins a 10 persones) - - 12,45 - Mensual
A, B, C Materials d'oficina, papereria, consumibles d'informàtica lliurament immediat dins el centre - - - s/consum**** Mensual
A, B, C Servei extern de fotocòpies, enquadernació, impressió, rotulació, plànols, traducció. intèrprets, assessoria fiscal legal i/o comptable, viatges, allotjament, material d'oficina, papereria, neteja especial, arxiu, software, hardware i compsumibles d'informàtica - - - s/consum**** Mensual

** Les tarifes pel consum telefónic són les que ens aplica Telefónica de España, S.A. per minuts. Els Faxos només devengarán el cost del consum telèfonic pel temps de trucada.

*** Les tarifes de missatgeria seran previament confirmades en el moment de l'enviament, estant aquestes en tot moment a la seva disposició a la recepció.

**** Pels serveis de venda de petit material i de serveis externs, serà necessària comanda específica desprès de rebre el corrresponent pressupost.

           Els serveis es reserven preferentment per a les persones o empreses usuàries del centre de negocis.

           Els preus dels serveis per a empreses externes tindran un increment del 15% sobre les tarifes publicades.

							
 

Clients

Notícies

Contactar        

info@gspcn.com              www.gspcn.com               www.simoprado.com 

  Tel. +34 93 733 89 11       Fax. +34 93 733 8918       Major 40, Baixos A      08221 - TERRASSA (Barcelona) SPAIN