Avís legal i política de privacitat

D'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i a la legislació de protecció de dades vigent, GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L. , amb CIF B-61.510.475 i domicili en C / Major, 40,  08221 Terrassa com a Responsable, l'informa del tractament dels mateixos, segons present política de privacitat.

 

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

L'informem que les seves dades personals seran tractades per GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L., per poder atendre i respondre a les consultes plantejades, així com per poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L. manté amb vostè directament o amb l'empresa , entitat o organització per a la qual vostè  treballa o col·labora. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, DNI,  nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i/o una altra informació.

És possible que se li remeti publicitat per via electrònica sobre noves prestacions de serveis i productes lligats al seu interès com a client o potencial client, així com informacions i recomanacions d'interès legítim, si així ho va autoritzar en el moment de la recollida de les seves dades, mitjançant consentiment explícit o bé si és o ha estat client de GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L.


Tipologia de dades personals que seran tractades

S'entén per dada personal aquell dada que identifica o fa identificable una persona física. Les dades a tractar per GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L. en el marc de la relació amb l'interessat i condicionat a les finalitats consentides, s'inclouen en les següents categories:

• Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.

• Dades d'informació comercial en funció de les indicacions rebudes.

• Aquells dades estrictament necessàries per a la prestació de servei que ha contractat amb GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L.

 

Moment de la recollida de les seves dades personals

Majoritàriament, però no de forma limitadora, les seves dades podran ser recollides quan se'ns facilitin per correu electrònic, amb el lliurament de documents fotocopiats o mitjançant la formalització de contractes i fulls d'encàrrec, així com mitjançant l'emplenament dels formularis inclosos en el lloc web . L'informem que les dades que ens facilita estaran ubicats en els servidors de GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L., amb CIF B-61.510.475 i domicili C / Major, 40,  08221 Terrassa.

 


Comunicació i destinació de les dades

Les dades de l'interessat no es comunicaran a terceres organitzacions, a excepció que sigui imperatiu per una norma legal. Base jurídica que legitima el tractament de les dades personals. La base jurídica que legitima els tractaments és l'execució del contracte en cas de contractació o bé l'interès legítim per informació sobre productes i / o serveis similars de GRUP SIMÓ & PRADO CENTRE DE NEGOCIS,S.L. si és o ha estat client anteriorment. El seu consentiment explícit atorgat per poder personalitzar i comunicar-li el pressupost en cas de petició de productes i / o serveis i el seu consentiment explícit en el cas de no existir una relació contractual anterior.