sala de reunions
SERVEIS A LA CARTA

Cada servei del Centre de Negocis pot ser contractat segons les necessitats específiques oferint una màxima flexiblitat a qualsevol negoci, empresa gran o pimes, petit o gran empresari, autònom, treballador, professional lliure, professional subcontractat, agent comercial, persona física o associació, podent gaudir des d’un espai privatiu exclusiu o compartit amb tot inclòs fins un lloc de treball a l’espai coworking amb serveis mínims o fins i tot sales de visita o reunions.
Per això, hem desglossat, estandarditzat i posat al llistat de preus, tots els serveis que podem oferir amb els espais que disposem, podent-se despreocupar de totes les obligacions no relacionades directament amb la seva activitat, que seran cobertes pel personal i infraestructura del centre, i sense haver de fer una gran inversió inicial, de manera que podrà dedicar-la, des del primer dia, al desenvolupament del seu negoci.

sala reunions.jpg
SALAS DE VISITA

Salas para atender clientes o celebrar reuniones, equipadas con mesa y sillas hasta un máximo de 8 personas, aisladas acústicamente, con climatización y opción de conexión wifi y/o pizarra. Se puede disponer de ella con reserva previa utilizando packs de horas económicos o por uso de horas reales.

DESPACHOS
TODO INCLUIDO

Despachos equipados para entrar a trabajar. Sin inversiones y con todos los servicios e infraestructuras incluidas en una única cuota.

COWORKING

Lugar de trabajo al alcance de todo el mundo con la opción de ampliar los servicios.

dOMICILIO SOCIAL

Domicilio fiscal y comercial con servicio de recepción.

SALA DE REUNIONES Y JUNTAS

Salas de reuniones

para recibir visitas, celebrar conferencias e impartir cursos. 

sala conferències.jpg
SALA DE JUNTAS Y CONFERENCIAS

Sala polivalente con capacidad hasta 30 personas. Equipada con climatización, pizarra y opción de hacer uso del proyector. Se puede disponer de ella tanto para celebrar una conferencia con las sillas distribuidas en hileras, como para impartir un curso o formación alrededor de la mesa larga.

Se preparará la sala según sus necesidades y con reserva previa.